Expresní zateplovací systém

Ceresit Ceretherm Express Express - vrstvy

1. Upevnění
 • Polyuretanové lepidlo na desky z pěnového polystyrenu Ceresit CT 84 Express
 • Mechanické kotvy Ceresit CT 330 nebo CT 335 s plastovým nebo ocelovým trnem nebo srovnatelné
 • Množství kotevních prvků a jejich rozmístění určuje prováděcí projekt
2. Izolační materiál
 • Polystyrenové desky Ceresit CT 315 nebo tepelně izolační desky označené jako EPS 70F, EPS 100F, EPS-EN13163-CS(10)70 nebo EPS-EN13163-CS(10)80
 • Maximální tloušťka 25 cm
 • S plochou nebo tvarovanou boční stranou desky
3. Výztužná vrstva
 • Tkanina ze skelných vláken Ceresit CT 325 s hustotou min. 145 g/m² nebo srovnatelná
 • Bílá lepicí a stěrková malta Ceresit CT 87 „2 v 1“
4. Základní nátěr
 • Nepoužívá se
5. Omítka
 • Akrylátové omítky: Ceresit CT 60 „hlazená“, Ceresit CT 63 „rýhovaná“, Ceresit CT 64 „mix“
 • Silikátové omítky: Ceresit CT 72 „hlazená“, Ceresit CT 73 „rýhovaná“
 • Silikonové omítky: Ceresit CT 74 „hlazená“, Ceresit CT 75 „rýhovaná“
 • Silikon-silikátové omítky: Ceresit CT 174 „hlazená“, Ceresit CT 175 „rýhovaná“
6. Doplňky
 • Díly CT 340 - rohové, dilatační a začišťovací lišty
7. Klimatické podmínky Pro lepení:
 • Teplota: od 0 °C do +40 °C
 • Vlhkost vzduchu: i více než 90 %
Pro ostatní aplikace:
 • Teplota: od +5 °C do +25 °C
 • Vlhkost vzduchu: < 80 %
8. Další informace
 • Extrémně rychlá aplikace a trvanlivé řešení nejvyšší kvality
 • Pro novostavby i rekonstrukce fasád pomocí ETICS
 • Pro obytné i průmyslové budovy
 • Maximální výška aplikace specifikovaná v požárních předpisech (max. 22,5 m)
Tradiční systém využívající cementové lepidlo
Postup práce / dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lepení desek            
broušení desek                  
kotvení desek                  
výztužná vrstva            
základní nátěr                  
nanášení omítky              
Ceresit Ceretherm Express Express
Postup práce / dny 1 2 3 4 5 o 5 dní rychleji!
lepení desek - CT 84 Express        
broušení desek        
kotvení desek        
výztužná vrstva - CT 87 „2 v 1“    
základní nátěr - žádný        
nanášení omítky    

Výhody systému Ceresit Ceretherm Express

Expresní tepelná izolace

 • zkrácení doby realizace ETICS o 5 dnů

Nižší náklady na 1 m² systému díky novému lepidlu Ceresit CT 84 Express a bílé lepicí a stěrkové maltě Ceresit CT 87 „2 v 1“

 • nižší náklady na materiál, práci, pronájem lešení a dopravu

Lepší trvanlivost systému tepelné izolace a vyšší odolnost vůči:

 • mechanickému poškození (nárazy, perforace)
 • vytváření rýh a mikrotrhlin díky vysokému obsahu organických modifikátorů a vláken v produktu Ceresit CT 87 „2 v 1“
 • nepříznivým povětrnostním podmínkám (náhlé změny a kolísání teplot) díky o 50% nižší nasákavosti malty Ceresit CT 87 „2 v 1“ a o 65% nižší nasákavosti celého systému v porovnání s běžnými parametry
 • biologické kontaminaci (plísně, řasy) díky minimální nasákavosti produktu Ceresit CT 87 „2 v 1“ a optimálním vlastnostem silikátových omítek Ceresit CT 72 a CT 73
 • znečištění díky minimální nasákavosti produktu Ceresit CT 87 „2 v 1“ a vhodnému výběru povrchové omítky (zvláště doporučeny jsou silikonové omítky Ceresit CT 74 a CT 75)

Je součástí certifikovaného vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému Ceresit Ceretherm Express.