Video - Technologický postup

Uvedený spot nabízíme také ke stažení v DVD kvalitě:
Stáhnout video (WMV, 60 MB).

Aplikace krok za krokem

Ceresit CT 84 Express cca 20x důkladně protřepejte, aby se obsah promíchal.

Sundejte uzávěr chránící obal, umístěte nádobu tak, aby byl uzávěr nasměrován nahoru a našroubujte na něj aplikační pistoli.

Ceresit CT 84 Express aplikujte pistolí na desku z pěnového polystyrenu, po obvodu desky, cca 2 cm od okraje.

Poté aplikujte jeden pás do střední části desky rovnoběžně s delšími stranami.

Upevnění desek na stěnu

Ihned po aplikaci lepidla umístěte desku na stěnu a pomocí hladítka ji lehce dotěsněte.

Během 20 minut po přilepení mohou být přilepené polystyrenové desky upraveny dlouhou latí.

Upevnění desek nad otvory

Z lepicího proužku profilu Ceresit CT 340 odstraňte ochranný papír.

Profily CT 340 umístěte tak, aby spodní hrana předem připravené desky lícovala se stavebním otvorem.

Po kontrole umístění desky vložte do jednoho z otvorů profilu Ceresit CT 340 čep a fixujte tak umístění desky.

Upevňování desek v podhledech - zateplení stropu

Profil Ceresit CT 340 umístěte tak, aby se kratší hrana přilepila k čelu desky a delší hrana k podkladu.

Po nastavení vertikální a horizontální pozice desky vtlačte čep do otvoru v profilu.

Další desku umístěte na vyčnívající část čepu tak, aby její hrany lícovaly s instalovanou deskou.

Tepelná izolace ostění

Předem připravené izolační desky nalepte na nadpraží a ostění s připevněním na profily Ceresit CT 340.

Případné mezery mezi deskami vyplňte lepidlem Ceresit CT 84 a po vytvrzení seřízněte nožem.

Čištění a rozebrání pistole

Bude-li otevřené balení opětovně použito, očistěte hrany uzávěru přípravkem Ceresit PU Cleaner. Zaschlé zbytky se odstraňují velmi špatně.

Před delší pauzou během práce našroubujte Ceresit PU Cleaner na pistoli, stiskněte spoušť pistole a opatrně vymyjte vnitřek.